2 คนปราจีนกลับจากนอก ยันไม่ได้หนี ถ
ในจำนวนคนไทยที่เดินทางกลับทั้ง 152 ราย มี 2 รายที่ จ.ปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เดินทางไปกัก
หมอยง เชิญชวนผู้ป่วยที่หายจาก "
"หมอยง ภู่วรวรรณ" เชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรค "โควิด-19" บริจาคพลา