Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม สร้าง ลาดยาง ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร บริเวณทางเข้าวัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.04 เมตร บริเวณหน้าวัดดอยแก้ว-สามแยกทางหลัก หมู่ที่ 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร (ช่วงที่1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว350เมตร หนา 0.04 เมตร (ช่วงที่2) บริเวณบ้านหลวงป่ายาง ซอยบ้านแพะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 316 เมตร หนา 0.04 เมตร บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 5 สะพาน หมู่ที่ 5 สะพาน หมู่ที่ 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร (ช่วงที่ 1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร (ช่วงที่2) บริเวณบ้านหลวงป่ายาง ซอยบ้าน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2561
Responsive image