Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2562
15 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม สำหรับรองรับการจัดราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง"
12 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
12 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
08 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดอตรดิตถ์
06 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 8
06 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"
06 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2018
06 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
Responsive image