Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราในหน่วยงาน อปท.และพิธลงนามการบริการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่ม Cluster

09 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนปฏิบัติรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

21 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงนายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"

15 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ้มทำความดี" ประจำปี 2562

14 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมหารือข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

14 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เทศบาลตำบลป่าเซ่า

12 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาดและรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562

06 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

06 ธ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ออกติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาใน ศพด. แก่ ทต.คุ้งตะเภา และติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นและโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมแก่ ทม.อต.และอบต.วังแดง

21 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่3/2561
Responsive image