Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

15 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมเติม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

12 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

12 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

09 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

09 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

08 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าพันธุ์ผักจังหวัดอุตรดิตถ์

04 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

04 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

04 มิ.ย. 2563
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ก่อสร้างฝายหลวงประชารัฐในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th