Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2564
ถึง
26 เม.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 เม.ย. 2564
ถึง
09 เม.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
07 เม.ย. 2564
ถึง
07 เม.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการปรับรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
29 มี.ค. 2564
ถึง
29 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564
ถึง
23 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศประกวดราคาด้วยอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า
16 มี.ค. 2564
ถึง
16 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปลี่ยนเเปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 มี.ค. 2564
ถึง
11 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศประกวดราคา
09 มี.ค. 2564
ถึง
09 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน
09 มี.ค. 2564
ถึง
09 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564
ถึง
05 มี.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของเทศบาลตำบลจริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th