Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มี.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์

27 ก.พ. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แทนตำแหน่งว่าง

27 ก.พ. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562

25 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด

18 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวันยุททธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดงานวันครู ของชมรมเครือข่ายครูแลเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์

18 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.หัวหาด

17 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมสภากาแฟ

16 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการจัดอบรมหลักสูตรคดีที่เกี่ยวกับการระเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 ม.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือข้อราชการ ติดตาม แนะนำ ส่งเสริมนโยบายฯ อำเภอท่าปลา
Responsive image